Komputronik rośnie w siłę,

Komputronik

… a Zarząd przyszłość widzi optymistycznie

Taki wniosek można wysnuć po prezentacji wyników Grupy Komputronik SA za poprzedni rok obrotowy, który zakończył się przychodami na poziomie 2,25 miliarda złotych, ale co ważniejsze ponad 100% wzrostem zysku brutto i 49% wzrostem zysku operacyjnego (31,5 mln zł wobec 21,1 mln zł rok wcześniej), przy dobrej rentowności i całościowym obniżeniu kosztów. Na dzisiejszym spotkaniu wyniki i sytuację firmy przedstawili Prezes Zarządu, Wojciech Buczkowski oraz Krzysztof Nowak, Członek Zarządu Komputronik SA.

Komputronik

Obecnie firma Komputronik to 94 salony własne i agencyjne, 64 salony franczyzowe i 65 salonów partnerskich, no i pewnie ten stan posiadania będzie się powiększał. Komputronik jest obecny na rynku niemieckim, słowackim i czeskim. Marka to zapewne wszystkim znana, ale głownie za sprawą sprzętu komputerowego i IT, dlatego warto podkreślić ewolucyjne zmiany zachodzące w firmie w kierunku wprowadzania i rozszerzania asortymentu w kategorii sprzętów AGD – dużych i małych, a także RTV oraz poszerzenie asortymentu foto, także skierowanego do profesjonalistów. Stąd planowane jest zwiększanie powierzchni salonów, nawet do 300 m.

 Komputronik

Jednym z czynników pozwalających na dynamiczny rozwój i oferowanie szerokiej gamy atrakcyjnych cenowo produktów jest członkostwo w grupie zakupowej Ekspert International, międzynarodowej organizacji szczególnie mocno osadzonej w branży RTV-AGD, dzięki czemu możliwe jest osiąganie bardziej korzystnych warunków cenowych w kontaktach z dostawcami sprzętu i podzespołów. Siedzibą  grupy jest  Szwajcaria, działa ona w 24 krajach, posiada ponad 7 200 sklepów i zatrudnia ponad 30000 pracowników,  a  firmy  członkowskie  wypracowują  corocznie  przychody  powyżej  20  mld  EUR.

Grupa Kapitałowa Komputronik wypracowała w zeszłym roku obrotowym przychody na poziomie 2,25 mld zł, czyli o ponad 31% wyższe niż rok wcześniej. Wzrost zysku operacyjnego był na poziomie 49% – 31,5 mln zł wobec 21,1 mln zł, a wzrost zysku brutto to ponad 100% (26 mln zł wobec 12,9 mln zł rok wcześniej). Jak podkreślali przedstawiciele firmy do poprawy wyników przyczynił się umiarkowany wzrost kosztów o 12,9%, przy wzroście dochodów ze sprzedaży o 18,3%. W efekcie wskaźnik kosztów do przychodów w Grupie zmniejszył się do poziomu 5,9%, wobec 6,9% rok wcześniej.

Na uwagę zasługuje też segment sprzedaży biznesowej. Osiągnięto pierwsze sukcesy w ramach działu Komputronik Health Care oraz zrealizowanie kolejnych bardzo istotnych kontraktów w ramach przetargów publicznych. W planach jest utworzenie jednego silnego podmiotu Komputronik Biznes i wprowadzenie go w ciągu kilku lat na giełdę.

Na rozwój firmy w ostatnim czasie miało także wpływ uruchomienie nowej siedziby w Komornikach. Sieć Komputronik z sukcesem prowadzi też od wielu lat hybrydowy model sprzedaży, zyskujący na popularności pod nazwą Omni-channel, i dostosowanie w związku z tym oferty i sposobów docierania do grup docelowych.

Tak więc wypada tylko pogratulować tak dobrych wyników przy ogólnej stagnacji lub umiarkowanym wzroście na rynku elektroniki konsumenckiej, tym bardziej, iż jeszcze kilka lat firma przeżywała spore kłopoty i życzyć dobrych wyników w kolejnych kwartałach.

Grzegorz Mosieniak

Related posts

Top
font