Biennale antarktyczne

Firma Kasperesky  i jej prezes pojawiają się zwykle w kontekście internetowego bezpieczeństwa i brutalnej walki z cyberprzestępczością. A tu nagle taka ciekawostka – Jewgienij Kasperski, prezes i dyrektor generalny Kaspersky Lab, właśnie wrócił z pierwszej ekspedycji „biennale antarktyczne” — twórczej i niepowtarzalnej podróży, w którą wyruszyli wspólnie artyści, badacze, wizjonerzy w dziedzinie technologii oraz filozofowie w poszukiwaniu uniwersalnej przyszłości kulturalnej dla Antarktydy. Każdy członek wyprawy stawał się naocznym świadkiem i wnosił kluczowy wkład w proces tworzenia sztuki.


Ekspedycja artystyczna, zorganizowana pod patronatem UNESCO, rozpoczęła się 17 marca w miejscowości Ushuaia, najbardziej wysuniętym na południe miejscu na świecie, i trwała 12 dni. Chociaż uczestnicy byli w pełni świadomi czekających ich wyzwań, już podczas pierwszych dni na statku doświadczyli ciężkich momentów, ponieważ wzburzone morze, na jakie trafili, gdy przepływali przez Cieśninę Drake’a, wywołało u niektórych chorobę morską i zmusiło do zmiany harmonogramu odbywających się na pokładzie prezentacji i dyskusji.
Jednak morze uspokoiło się, gdy tylko statek przekroczył podbiegunowe koło antarktyczne, a Antarktyda roztoczyła przed uczestnikami swoje urzekające spokojne piękno. Lśniące lodowce, góry oraz nieskażony biały ląd rozciągający się po horyzont, jak również unikatowa fauna, inspirowały artystów do rozważań na temat przyszłości ludzkości i roli, jaką odegra w tym Antarktyda, co przełożyli na unikatowe obiekty sztuki oraz występy.
Podczas krótkich przerw w podróży, w różnych miejscach Antarktydy artyści wznosili na lądzie tymczasowe dzieła sztuki i dawali występy. Ich tematyka obejmowała mobilność, przestrzeń jako skalę odniesienia, troskę o środowisko naturalne, ekspresję artystyczną oraz przenikliwość koncepcyjną. Przykładem takiej pracy jest dzieło Yasuakiego Igarashiego, który wspólnie z innymi artystami stworzył sieć rybacką łączącą wspomnienia osób, które ją utkały. Patrząc przez nią, można zobaczyć świat w nowym świetle. Z kolei Sho Hasegawa opracował łyżwy, które mogą wytwarzać prąd, gdy się ich używa, nie szkodząc przy tym środowisku naturalnemu.


Kaspersky Lab nie tylko pełnił rolę generalnego sponsora biennale antarktycznego, ale również w szczególny sposób przyczynił się do realizacji tego projektu. Misja firmy opierająca się na ratowaniu świata zainspirowała argentyńskiego artystę i inżyniera Joaquína Fargasa do stworzenia Glaciatora, robota, którego zadaniem jest ochrona Ziemi przed wirusami — nie cybernetycznymi, ale biologicznymi, zamrożonymi w stopniowo roztapiającym się lodzie na Antarktydzie. Glaciator kompresuje śnieg podczas poruszania się po nim, przez co zyskał przydomek „firn-maker” (firn stanowi stan pośredni między śniegiem a lodem lodowcowym). Proces ten przyczynia się do przyspieszenia formowania się lodowca. Chociaż brak połączenia z internetem czyni z Antarktydy jedno z najbezpieczniejszych miejsc na Ziemi, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, nie pozostawiono niczego przypadkowi — Glaciator jest zabezpieczony przy pomocy technologii Kaspersky Lab.


Komentując swoją podróż na Antarktydę w ramach biennale, Jewgienij Kasperski powiedział: Postęp ludzkości zależy od ciągłej konfrontacji myśli, która sięga w przyszłość, z myślą, która jest praktyczna, osadzona w tym, co przyziemne. Jest to zdrowe i naturalne współistnienie, które pozwala nam przekraczać istniejące granice i otwierać nowe horyzonty. Biennale antarktyczne to unikatowe wydarzenie, które łączy sztukę, filozofię i naukę, aby inspirować ludzi wywodzących się z różnych kultur do udziału w kształtowaniu przyszłości ludzkości. Projekt łączy pozornie odległe dyscypliny i okrasza je sztuką, aby mogły zrodzić się przełomowe idee, których celem jest eksplorowanie tego, co nieodkryte. Wszystko to ma uczynić nasze życie lepszym i bardziej zrównoważonym. Jesteśmy niezwykle dumni z naszej roli generalnego partnera tego projektu i niezmiernie cieszymy się, że możemy wnieść wkład w realizację jego istotnej misji uczynienia świata lepszym miejscem. Być może nieprzypadkowo, jest to również nasz nadrzędny cel, jeśli chodzi o rolę cyberbezpieczeństwa.


Informacje o biennale antarktycznym
Biennale antarktyczne to projekt zainicjowany przez artystę, żeglarza i filozofa Aleksandra Ponomarewa, który ma już na swoim koncie kilka ekspedycji na Antarktykę. Aleksander Ponomarew zorganizował ponad 100 projektów artystycznych, wystaw i innych wydarzeń. Biennale ma stworzyć międzykulturową i interdyscyplinarną platformę służącą efektywnym dokonaniom i komunikacji na obszarach o ograniczonych zasobach, jak również społecznych i naturalnych ograniczeniach — w miejscach na obrzeżach ludzkości. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie http://www.antarcticbiennale.com.


Źródło: Kaspersky Lab

Top
font