Huawei Broader Way Forum 2015

Rozwój sieci szerokopasmowych w Polsce

12 października w Krakowie odbyło się Huawei Broader Way Forum 2015. Spotkanie w całości poświęcone było zagadnieniom związanym z rozwojem sieci szerokopasmowych w Polsce i zostało zorganizowane pod hasłem Better Connected Poland 2020. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Miasta Krakowa a także operatorów i firm IT.

Rafał Trzaskowski, Iwona Wendel, Rafał Dziedzic, Stanisław Dąbek, Krzysztof Sągolewski

Rafał Trzaskowski, Iwona Wendel, Rafał Dziedzic, Stanisław Dąbek, Krzysztof Sągolewski

Tegoroczne spotkanie, odbywające się w Centrum Kongresowym ICE Kraków, przyciągnęło ponad 200 uczestników i gości specjalnych, zainteresowanych rozwojem sieci szerokopasmowych w Polsce. Wydarzenie objęte było patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Miasta Krakowa.

Swoją obecnością forum zaszczycili m. in: Iwona Wendel – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, Rafal Trzaskowski – Wiceminister Spraw Zagranicznych, Stanisław Dąbek – Dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Lidia Kozłowska, wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Deng Taihua

Deng Taihua

Deng Taihua, Wiceprezes Huawei na Europę Środkowo-Wschodnią i Skandynawię podkreślił znaczenie sieci szerokopasmowej w kontekście gospodarczym. – Według statystyki ITU, każde 10% wzrostu penetracji Internetu szerokopasmowego prowadzi do 1,3% wzrostu gospodarczego. Sieć szerokopasmowa jest teraz podstawą do rozwoju gospodarki każdego kraju i konieczna w budowaniu społeczeństwa cyfrowego. Jednakże jej rozbudowa stawia przed nami wiele wyzwań, zwłaszcza pod względem wydajności, kosztów i stymulacji popytu.

W trakcie spotkania przeanalizowane zostały zadania stojące przed konstruktorami nowej infrastruktury sieciowej, a także wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem. Druga część spotkania była przeznaczona na debatę, której celem było przeanalizowanie scenariuszów związanych z budową sieci nowej generacji w Polsce i społeczne uwarunkowania dostępu do sieci szerokopasmowej.

Iwona Wendel

Iwona Wendel

– Dzisiaj o tym, czy dany biznes będzie szukał miejsca na działalność nie decyduje już tylko rozwój infrastruktury drogowej, ale też dostęp do szerokopasmowego Internetu – mówiła Iwona Wendel, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju. – Poprzednia perspektywa finansowa ze środków europejskich to wielki plac budowy, jeśli chodzi o tworzenie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu. Na poziomie regionalnym i krajowym wybudowaliśmy do tej pory 60 tys. km światłowodów – jest to rewolucja. W większości to sieć dystrybucyjna i szkieletowa. Nowa perspektywa finansowa to kolejny etap, w którym będziemy budowali sieć dostępową. Środkami publicznymi będziemy interweniować na obszarach, które najbardziej tego potrzebują.

Lidia Kozłowska

Lidia Kozłowska

Lidia Kozłowska, Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z Marzeną Śliz, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedstawiły rolę regulatora w rozwoju sieci w Polsce oraz zmiany na rynku usług dostępu do Internetu. Z danych UKE wynika, że liczba osób korzystających z Internetu stacjonarnego wyniosła w 2014 roku 7,2 mln. Oznacza to wzrost o ponad 1 mln użytkowników (o 17%) w porównaniu do roku 2012. Z kolei penetracja usługami Internetu mobilnego w 2014 roku wyniosła 86% co daje Polsce 6 miejsce w Europie wg Digital Agenda Scoreboard. Mimo dynamicznie rosnącej liczby użytkowników przed Polską jeszcze wiele wyzwań w zapewnienieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jednym z nich jest np. niska penetracja sieci następnej generacji, dostępność infrastruktury i usług na terenach poza miejskich, czy też ograniczenie popytu i zmiany preferencji użytkowników. Podczas konfrencji, UKE zaprezentował również raport z dokładną analizą pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację.

Mao Dun

Mao Dun

Jak wskazywał Mao Dun, Wiceprezes Huawei Global Wireless Solution Sales Department, najważniejszym elementem rozwoju sieci szerokopasmowej w Polsce jest pokrycie nowoczesną infrastrukturą terenów niezurbanizowanych i trudnodostępnych, o niskiej gęstości zaludnienia. Dla przyszłości sieci szerokopasmowych niezbędne jest również użycie technologii, umożliwiających użytkownikom hybrydowy dostęp do sieci. Nowoczesna infrastruktura pozwoli na wykorzystanie nowych zakresów częstotliwości.

_______

Broader Way Forum to cykl imprez organizowanych przez Huawei, których główną tematyką jest planowanie i realizacja projektów mających na celu tworzenie ogólnokrajowych sieci szerokopasmowych. W polskiej edycji imprezy wzięło udział ponad 200 reprezentantów administracji publicznej i samorządowej, przedstawicieli sektora telekomunikacji, dostawców rozwiązań, usług i sprzętu w zakresie technologii teleinformatycznych, kadry zarządzającej i właścicieli firm oraz dyrektorów i kierowników departamentów związanych z finansami i technologią.


 

Top
font