Cyfrowe BHP

Cyfrowy bałagan to zjawisko, które stanowi plagę współczesnych urządzeń, a wykazując się brakiem higieny cyfrowej, użytkownicy narażają na ryzyko coraz większą ilość informacji przechowywanych na smartfonach, tabletach oraz komputerach. Z nowego badania* przeprowadzonego przez Kaspersky Lab wynika, że podejście użytkowników do zarządzania aplikacjami na swoich urządzeniach przyczynia się do podatności poufnych danych na cyberzagrożenia.

Najbardziej wrażliwe dane użytkowników są zagrożone z powodu niewystarczającej higieny cyfrowej — tak wynika z badania Kaspersky Lab

Badanie pokazuje, że utrzymywanie kontroli nad zawartością urządzeń to zadanie, z którego użytkownicy zwykle próbują się wykręcić. Tylko około połowa osób dokonuje regularnego przeglądu zawartości swojego komputera oraz tabletów, podczas gdy w przypadku smartfonów są to aż dwie osoby na trzy (63%). Takie proporcje wynikają jednak z tego, że smartfony posiadają zazwyczaj mniejszą pamięć niż komputery czy tablety. W rzeczywistości 35% użytkowników usunęło aplikacje na swoich smartfonach ze względu na ograniczoną pamięć, podczas gdy na komputerach zrobiło to tylko 13% użytkowników.

Jedna czwarta użytkowników nie pamięta, kiedy ostatni raz odinstalowała aplikację ze swojego komputera, podczas gdy w przypadku smartfonów odsetek ten wynosi 12%. W efekcie jedna trzecia aplikacji na komputerach użytkowników jest zupełnie zbędna — aplikacje te, chociaż nigdy nie są wykorzystywane, zajmują miejsce na dysku twardym i mogą działać w tle, narażając poufne informacje.

Warto pamiętać, że wszystkie urządzenia zawierają poufne dane, dlatego wymagają tych samych zabiegów pielęgnacyjnych. Jednak z przeprowadzonego badania wynika, że użytkownicy nie traktują swoich urządzeń jednakowo. Okazuje się, że 65% aktualizuje aplikacje na swoich smartfonach, gdy tylko zostaną one udostępnione, dostarczając najnowsze łaty bezpieczeństwa i uaktualnienia. Mniejszą skłonność do aktualizacji aplikacji wykazują użytkownicy tabletów i komputerów — odsetek tych, którzy niezwłocznie stosują uaktualnienia, wynosi odpowiednio 42% i 48%.

Takie zachowanie naraża użytkowników na szereg różnych problemów związanych ze wzrostem cyfrowego bałaganu na ich urządzeniach — w szczególności na komputerach. Statystyki Kaspersky Lab pokazują, że użytkownicy częściej stykają się ze szkodliwym oprogramowaniem na komputerach niż na innych urządzeniach (28% w porównaniu z 17% w przypadku smartfonów). Badanie ujawniło również niepokojącą sprzeczność w podejściu użytkowników zarówno do swoich urządzeń, jak i zagrożeń, na jakie trafiają na takich urządzeniach. Według badania, mimo niefrasobliwego podejścia użytkowników do bałaganu na swoich komputerach oraz większego zagrożenia infekcją szkodliwym oprogramowaniem na takich urządzeniach, większość respondentów nadal postrzega komputery jako najbezpieczniejsze miejsce przechowywania swoich danych.

Andriej Mochola, szef działu odpowiedzialnego za rozwiązania dla konsumentów, Kaspersky Lab, powiedział: Urządzenia cyfrowe, z których korzystamy każdego dnia, zawierają cenne dane, które nie powinny wpaść w niepowołane ręce lub zostać utracone w wyniku awarii urządzenia lub infekcji szkodliwym oprogramowaniem. Przeciwdziałanie cyfrowemu bałaganowi wymaga od użytkowników podjęcia działań w zakresie zarządzania aplikacjami, usuwania niepotrzebnego oprogramowania oraz aktualizacji aplikacji na wszystkich urządzeniach w swoim otoczeniu. Dbałość o takie urządzenia i ich konserwacja powinny stanowić priorytet w życiu cyfrowym, podobnie jak dbanie o zdrowie i higienę w życiu fizycznym.

W celu utrzymania bezpieczeństwa urządzeń cyfrowych użytkownicy powinni podjąć następujące działania:

  1. Aktualizacja aplikacji — należy aktualizować aplikacje natychmiast po udostępnieniu nowych wersji, ponieważ mogą one zawierać łaty bezpieczeństwa, które uniemożliwiają lub ograniczają wykorzystywanie podatności w oprogramowaniu.

  2. Usuwanie zbędnych aplikacji — zagrożenie dla bezpieczeństwa stanowią również niewłaściwie zarządzane aplikacje na smartfonach, ponieważ często transmitują one dane, nawet jeśli nie są używane.

  3. Zmiana ustawień aplikacji — pozwala to użytkownikowi zarządzać sposobem interakcji aplikacji z urządzeniem. Na przykład aplikacja może uzyskać dostęp do poufnych informacji użytkownika, śledzić jego lokalizację i udostępniać dane użytkownika serwerom zewnętrznym. Brak zarządzania takimi ustawieniami może spowodować, że niewykorzystywane aplikacje będą miały dostęp do informacji na urządzeniu bez wiedzy użytkownika.

  4. Wykorzystywanie wyspecjalizowanego oprogramowania — należy zainstalować wyspecjalizowane oprogramowanie, które może pomóc oddzielić aplikacje zachowujące się w sposób podejrzany od takich, które nie są wykorzystywane, oraz tych wymagających uaktualnienia. Więcej informacji na temat takich funkcji we flagowych rozwiązaniach bezpieczeństwa Kaspersky Lab przeznaczonych dla użytkowników domowych znajduje się na stronie https://www.kaspersky.pl/ochrona-dla-domu.

Pełne wyniki badania wykorzystanego w niniejszej informacji prasowej są dostępne na oficjalnym blogu Kaspersky Lab — Kaspersky Daily: https://kas.pr/K9ra.

Kaspersky Lab przygotował także quiz, w którym każdy może sprawdzić, w jakim stopniu kontroluje swój cyfrowy bałagan: https://kas.pr/jF9h.

*Badanie „Moje cenne dane: cyfrowy bałagan i związane z nim zagrożenia” opiera się na wiedzy uzyskanej z unikatowego połączenia badań online, a także technicznej analizy cyberzagrożeń oraz wydajności aplikacji:

  • Statystyki pochodzące z Kaspersky Security Network — opartego na chmurze systemu, który przetwarza zdepersonalizowane dane statystyczne dotyczące cyberzagrożeń otrzymane z milionów urządzeń z systemem Windows oraz Android będących własnością użytkowników Kaspersky Lab na całym świecie.

  • Eksperyment przeprowadzony na urządzeniach z Androidem w warunkach odwzorowujących realne korzystanie z urządzeń analizował wydajność aplikacji i został przeprowadzony w styczniu 2017 r. przez wewnętrznych testerów z Kaspersky Lab.

  • Badanie online przeprowadzone przez firmę badawczą Toluna oraz Kaspersky Lab w styczniu 2017 r., w którym oceniano podejście 16 250 użytkowników w wieku powyżej 16 lat z 17 krajów. Dane zostały poddane zważeniu w celu uzyskania globalnej reprezentatywności i spójności. Dane dotyczyły w równym stopniu kobiet i mężczyzn.


Źródło: Kaspersky Lab

Top
font