Kaspersky Endpoint Security for Windows na 6!

Kaspersky Lab

No może nie dokładnie na „szóstkę” bo to nie szkoła, ale właśnie najwyższą ocenę oznaczona jako AAA zdobyło rozwiązanie Kaspersky Endpoint Security for Windows w teście produktów bezpieczeństwa dla biznesu przeprowadzonym przez Dennis Technology Labs w II kwartale 2014 r.

Kaspersky LabMetodologia testowa Dennis Technology Labs zakłada przeprowadzanie oddzielnych testów, które sprawdzają jakość zapewnianej ochrony oraz oceniają, jak dobrze produkty radzą sobie z identyfikowaniem niegroźnych obiektów. Pierwszy wskaźnik, „jakość ochrony”, odzwierciedla skuteczność produktu w zakresie zwalczania współczesnych zagrożeń. Jest określany w następujący sposób: komputer, na którym działa testowany produkt, jest bombardowany 100 aktywnymi zagrożeniami, które pojawiły się niedawno, wykrytymi przez wyspecjalizowany system identyfikowania szkodliwych stron stworzony przez Dennis Technology Labs. Jeżeli rozwiązanie bezpieczeństwa potrafi wykrywać uruchomienie szkodliwego kodu, neutralizować jego czynności i usuwać z systemu wszystkie skutki jego działania, otrzymuje odpowiednio jeden, dwa lub trzy punkty. Jeżeli natomiast nie jest w stanie zwalczyć zagrożenia, traci 5 punktów. Kaspersky Endpoint Security for Windows zapewnił skuteczną ochronę przed 99% zagrożeń i zdobył 292 punkty – najwyższy wynik spośród wszystkich testowanych rozwiązań w tej fazie testu.

Z kolei wskaźnik „jakość identyfikacji legalnego oprogramowania” ocenia, jak rozwiązanie bezpieczeństwa ocenia obiekty, o których wiadomo, że nie są szkodliwe: jako bezpieczne, niemożliwe do sklasyfikowania, podejrzane, niechciane lub szkodliwe. Analizowane są także działania podejmowane lub zalecane przez produkt. Najwyższą liczbę punktów uzyskuje produkt, który pozwala na zainstalowanie legalnego oprogramowania bez jakiejkolwiek interakcji ze strony użytkownika. Im mniej dokładne rozwiązanie, tym wymagana jest większa interakcja podczas instalacji; im lepiej znany sprawdzany program, tym większa „kara” za jego błędne zidentyfikowanie. Kaspersky Endpoint Security for Windows poprawnie zidentyfikował wszystkie legalne programy, nie ingerując przy tym w ich instalację, zdobywając 858 punktów.

Kaspersky Endpoint Security for Windows uzyskał łącznie 1150 punktów, co pozwoliło mu zostać niekwestionowanym zwycięzcą testu i otrzymać certyfikat AAA.

W dzisiejszym biznesie ciągłość procesów przepływu informacji ma istotne znaczenie dla sukcesu. Zapewnienie tej ciągłości wymaga stosowania skutecznych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, jak również niezakłóconego działania legalnych aplikacji. Jak pokazał test, technologie firmy Kaspersky Lab doskonale radzą sobie w obu tych zadaniach – powiedział Oleg Iszanow, dyrektor działu ds. badań nad zwalczaniem szkodliwego oprogramowania, Kaspersky Lab.

• Więcej informacji o produkcie Kaspersky Endpoint Security for Windows

• Pełny raport z testu biznesowych rozwiązań bezpieczeństwa przeprowadzonego przez Dennis Technology Labs w II kwartale 2014 r. 

Źródło: Kaspersky Lab

Related posts

Top
font