Ruch w sieci – razy 3!

Cisco VNI - IP Traffic Growth 2014 - 2019

Według najnowszych prognoz zawartych w 10. edycji corocznego badania Cisco Visual Networking Index (VNI), ruch w światowej sieci IP w latach 2014-2019 wzrośnie trzykrotnie. Główne czynniki wpływające na ten wzrost to coraz większa liczba użytkowników Internetu, urządzeń osobistych i połączeń M2M (machine-to-machine), a także rosnąca przepustowość sieci oraz popularność zaawansowanych usług wideo. Łącznie globalny ruch w sieciach IP (stacjonarnych i mobilnych) w całym roku 2019 osiągnie 2 zettabajty (zettabajt = tryliard bajtów).

Kluczowe prognozy dotyczące globalnego ruchu IP i usług w sieci
Cisco prognozuje, że globalny ruch w sieciach IP wzrośnie z niemal 60 eksabajtów miesięcznie w roku 2014 do 168 eksabajtów miesięcznie w roku 2019 (eksabajt = trylion bajtów). W roku 2019 przez sieci IP na całym świecie przepłynie ruch o wielkości zbliżonej do łącznego ruchu w latach 1984-2013. Na wzrost ruchu w sieciach IP wpływać będą w głównej mierze następujące elementy:

więcej użytkowników Internetu: wraz z rozwojem sieci stacjonarnych i mobilnych coraz większa część populacji uzyskuje dostęp do Internetu. W roku 2014 dostęp do Internetu miało 2,8 mld użytkowników (39 proc. populacji liczącej 7,2 mld). Do roku 2019 użytkowników Internetu na świecie będzie około 3,9 mld (51 proc. populacji szacowanej na 7,6 mld).

rosnąca liczba urządzeń i połączeń: wzrost liczby urządzeń podłączonych do sieci z 14 miliardów w roku 2014 do 24 miliardów w roku 2019 sprawi, że sieci dostawców usług będą musiały zaadaptować się do obsługi coraz bardziej zaawansowanych urządzeń – tabletów, smartfonów, telewizorów Ultra HD z dostępem do Internetu, modułów M2M (maszyna-maszyna) czy tzw. wearable devices, czyli urządzeń noszonych na ciele, np. inteligentych zegarków czy opasek monitorujących stan zdrowia. W roku 2019 na każdego mieszkańca globu przypadać będzie 3,2 urządzenia połączonego z siecią – w roku 2014 były to średnio 2 urządzenia. Te zaawansowane urządzenia będą musiały podlegać uwierzytelnieniu, by uzyskać dostęp do sieci (stacjonarnych i mobilnych), co wymaga zaawansowanej inteligencji, zarządzania i bezpieczeństwa. Posiadanie przez operatorów sieci kompleksowej strategii w obszarze IPv6 będzie dla nich konieczne, aby byli w stanie obsłużyć lawinowo rosnącą ilość coraz bardziej złożonych urządzeń i połączeń nowej generacji. Do 2019 r. 41 proc. wszystkich urządzeń/połączeń z siecią będzie zdolnych do obsługi protokołu IPv6; w 2014 było to 22 proc.

szybki internet szerokopasmowy: średnia globalna szybkość stacjonarnego Internetu szerokopasmowego zwiększy się dwukrotnie w latach 2014-2019: z 20,3 Mb/s do 42,5 Mb/s. Europa Zachodnia oraz region Azji i Pacyfiku pozostają liderami w szybkości sieci szerokopasmowych.

nowe, zaawansowane usługi wideo: treści wideo odpowiadać będą za 80 proc. całego ruchu w sieciach IP w roku 2019 (w 2014 r. – 67 proc.). Użytkownicy indywidualni, biznesowi i mobilni wciąż wykazują zainteresowanie zaawansowanymi usługami wideo dostępnymi za pośrednictwem każdego typu sieci i urządzenia, a za główne czynniki decydujące o sukcesie tych usług uważają jakość, wygodę, treść/wrażenia oraz cenę.

rosnące znaczenie mobilności: łącza Wi-Fi oraz komórkowe odpowiadać będą za 67 proc. ruchu w sieciach IP w roku 2019 (Wi-Fi 53 proc., komórkowe 14 proc.). Ruch w sieciach stacjonarnych stanowił będzie 33 proc. całkowitego ruchu IP. W roku 2014 ruch w sieciach stacjonarnych stanowił 54 proc. całego ruchu IP, w przypadku Wi-Fi było to 42 proc., zaś połączeń komórkowych 4 proc.

internet Rzeczy i wzrost segmentu M2M: Internet Rzeczy wykazuje wyraźny wzrost – liczba połączeń M2M zwiększy się w ciągu najbliższych 5 lat ponad trzykrotnie i w roku 2019 wyniesie 10,5 miliarda. Rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy będą implementowane w wielu branżach, np. rolnictwie, służbie zdrowia, produkcji przemysłowej, handlu czy transporcie, a także w inteligentnych domach (np. jako inteligentny monitoring wideo, inteligentne liczniki, zdalna kontrola oświetlenia czy temperatury).
Telemedycyna będzie segmentem rynku, w którym najszybciej przybywa połączeń M2M – ich liczba zwiększy się 8,5-krotnie w latach 2014-2019;
Inteligentne domy będą segmentem rynku, w którym do roku 2019 znajdzie się niemal połowa (48 proc.) wszystkich połączeń M2M.

wpływ branży gier komputerowych: Cisco prognozuje wyraźny wzrost ruchu sieciowego związanego z pobieraniem gier, który będzie napędzany przez większą dostępność przestrzeni dyskowej w konsolach do gier oraz rozwój połączeń światłowodowych.

rosnąca popularność usług: udostępnianie i strumieniowanie muzyki będzie najszybciej rosnącą usługą wśród użytkowników domowych. Liczba użytkowników serwisów muzycznych online wzrośnie z 1,2 mld w roku 2014 do 1,7 mld w roku 2019; usługi oparte o lokalizację będą najszybciej rosnącą konsumencką usługą mobilną;
wideokonferencje będą najszybciej rosnącą usługą biznesową w Internecie.  

Prognozy dla Polski:
• ruch w sieciach IP w Polsce wzrośnie w latach 2014-2019 czterokrotnie, średnio o 32 proc. rocznie.
• ruch w sieciach mobilnych wzrośnie w latach 2014-2019 trzynastokrotnie, średnio o 66 proc. rocznie.
• ruch w sieciach mobilnych stanowił 6 proc. całkowitego ruchu w polskich sieciach IP w roku 2014, w roku 2019 będzie stanowił 18 proc.
• ruch wideo w sieciach IP wzrośnie sześciokrotnie, przy rocznym wzroście na poziomie 43 proc.
• ruch związany z usługami wideo (łącznie dla sektora biznesowego oraz konsumenckiego) będzie stanowił w 2019 roku 70 proc. całego ruchu IP w sieci. W 2014 roku wartość ta wynosiła 44 proc.
• do 2019 roku liczba urządzeń połączonych z siecią wzrośnie w Polsce do 237,7 mln, co oznacza średnio 6,2 urządzenia na jednego mieszkańca. W 2013 roku połączonych z siecią było w Polsce 121,7 mln urządzeń.
• w 2019 roku komputery PC będą generowały 32 proc. ruchu w sieci IP (w 2014 r. było to 79 proc.), telewizory – 6 proc., urządzenia przenośne, w tym tablety i smartfony – 59 proc., zaś moduły M2M – 3 proc.
• średnia przepustowość łącza szerokopasmowego wzrośnie w Polsce ponad dwukrotnie, z 18,7 Mb/s w roku 2014 do 41 Mb/s w roku 2019.

Cisco VNI – wnioski dla dostawców usług
Rosnąca liczba urządzeń (tabletów, smartfonów, połączeń M2M), które wymagać będą uwierzytelnienia, by uzyskać dostęp do sieci stacjonarnych i mobilnych, sprawia, że zwiększenie przepustowości sieci nie będzie jedynym priorytetem w ciągu najbliższych 5 lat. Równie ważne będą zaawansowane zarządzanie, inteligencja i bezpieczeństwo sieci.
Rozwój zaawansowanych usług wideo i aplikacji M2M może stawiać przed dostawcami usług nowe wymagania dotyczące przepustowości i skalowalności. Użytkownicy indywidualni, biznesowi i mobilni wykazują rosnące zainteresowanie zaawansowanymi usługami wideo dostępnymi za pośrednictwem każdego typu sieci i urządzenia.
Rosnące wykorzystanie wideo w biznesie (np. wideokonferencje webowe, VoD) może wpłynąć na większe wykorzystanie wirtualizacji sieci.
Do roku 2019 dwie trzecie globalnego ruchu w sieciach IP pochodzić będzie z łączy mobilnych, w tym Wi-Fi. Dlatego ważne dla dostawców usług będzie posiadanie zróżnicowanych strategii mobilnych nastawionych na wymierne korzyści. Sieci IP muszą być wystarczająco inteligentne i elastyczne, by wspierać nieustannie pojawiające się i uaktualniane aplikacje dla sieci stacjonarnych i mobilnych. Wielu dostawców usług aktywnie współpracuje z twórcami treści i aplikacji w celu zróżnicowania swoich ofert.

Jak powiedział Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland – Osiągnięcie progu jednego zettabajta danych transferowanych rocznie przez sieci IP zajęło 32 lata – od 1984 do 2016 roku. Tymczasem, jak przewiduje najnowsze badanie Cisco Visual Networking Index, następny zettabajt danych zostanie przesłany przez sieci IP już po 3 kolenych latach, w roku 2019. Rosnące znaczenie Internetu dla użytkowników indywidualnych, biznesowych i dla całych społeczeństw oraz nadchodząca cyfrowa era Internetu Wszechrzeczy sprawiają, że obecnie, po 10 latach od swojej pierwszej edycji, badanie Cisco VNI ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego z wielką satysfakcją będziemy kontynuować prognozowanie kolejnych trendów i związanych z nimi szans i wyzwań – zarówno dla naszych klientów, jak i dla całej branży.

Metodologia badania Cisco VNI
Badanie Cisco VNI 2014-2019 opiera się na niezależnych prognozach analitycznych oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach. Cisco uzupełnia następnie te wyniki o własne szacunki dotyczące globalnego ruchu w sieciach IP i poziomu wykorzystania usług. Szczegółowy opis metodologii badania zamieszczono w pełnej wersji raportu. Przez 10 lat swojego istnienia badanie Cisco VNI stało się szanowanym w branży opracowaniem mierzącym wzrost Internetu, wykorzystywanym przez rządy, regulatorów rynku, badaczy, operatorów telekomunikacyjnych, ekspertów, analityków i media.

Related posts

Top
font