Ryzykowna miłość

Mimo świadomości zagrożenia ze strony cyberprzestępców ludzie nie zapewniają swoim urządzeniom cyfrowym odpowiedniej ochrony: około połowa z nich nie stosuje nawet podstawowych środków bezpieczeństwa, takich jak hasła czy PIN-y. Ludzie uwielbiają jednak swoje urządzenia cyfrowe, a jednak narażają ich bezpieczeństwo poprzez własne ryzykowne zachowanie.

Badanie Kaspersky Lab:
ludzie narażają się na ból po utracie danych i sami są temu winni

Z badania wynika, że zdecydowana większość osób ma świadomość istnienia zagrożeń dla swoich informacji – trzy czwarte respondentów (73%) zgadza się, że cyberprzestępcy stanowią poważne zagrożenie dla ich danych, podczas gdy dwie trzecie badanych (65%) wskazuje na szkodliwe oprogramowanie jako zagrożenie wysokiego ryzyka. Istnieje jednak rozbieżność między obawami o bezpieczeństwo własnych danych a działaniami podejmowanymi (lub niepodejmowanymi) w celu ich zabezpieczenia.

Niepokojące jest to, że tylko około połowa respondentów chroni swoje urządzenia przy pomocy hasła — 53% stosuje hasło do zabezpieczenia smartfona, 42% zabezpiecza w ten sposób tablet, natomiast 48% — komputer. Co więcej, jedna osoba na dziesięć nie robi zupełnie nic, aby chronić swoje dane (19% w przypadku tabletów, 10% w przypadku komputerów i 11% w przypadku smartfonów). Mimo że wiele osób postrzega zagrożenie ze strony cyberprzestępców i szkodliwego oprogramowania jako poważne ryzyko dla swoich danych, tylko około jedna trzecia posiada ogólne rozwiązanie bezpieczeństwa na swoim urządzeniu.

Ponadto istnieje rozbieżność między postrzeganiem przez użytkowników lekkomyślnego zachowania a jego wpływem na ryzyko dotyczące danych. Mniej niż połowa osób (47%) przyznaje, że bezpieczeństwo ich danych może zostać poważnie narażone na skutek własnej nieuwagi. Jednocześnie jeden na pięciu (19%) użytkowników zapytanych o sposób utraty danych w przeszłości przyznał, że usunął je sam przez przypadek. Częściej wskazywaną odpowiedzią była tylko utrata danych w wyniku uszkodzenia urządzenia (23%).

Jeśli chodzi o dane, które są bliskie użytkownikom, zdjęcia i filmy są postrzegane przez wielu jako najcenniejsze i niemożliwe do zastąpienia formy danych przechowywanych na urządzeniach cyfrowych. Jednak największe prawdopodobieństwo utraty takich danych dotyczy smartfonów — 44% respondentów przyznało, że taka sytuacja zdarzyła im się już w przeszłości. To samo spotkało 37% użytkowników komputerów i 30% użytkowników tabletów.

Andriej Mochola, dyrektor odpowiedzialny za rozwiązania dla klientów indywidualnych, Kaspersky Lab, powiedział: Cenne dane przechowywane na urządzeniach cyfrowych, z których korzystamy każdego dnia, nie są chronione w wystarczającym stopniu. Wobec tak dużego zaufania, jakim obdarzamy urządzenia w zakresie bezpieczeństwa naszych wspomnień i informacji, istotne jest, aby stosowane przez użytkowników środki bezpieczeństwa mogły być dostosowywane do scenariusza i aby chroniły dane — niezależnie od urządzenia czy miejsca, w którym jest ono wykorzystywane. Powierzanie przechowywania najcenniejszych danych różnym urządzeniom wymaga bardziej zdecydowanego i niezawodnego podejścia. Tylko wtedy możliwe będzie objęcie ochroną wszystkich słabych punktów oraz zajęcie się problemem luk w wiedzy użytkowników lub nieumyślnych incydentów dotyczących danych.

Użytkownicy mogą podjąć wiele prostych działań, które pomogą im zabezpieczyć cenne dane na swoich urządzeniach. Poprzez zapisanie kopii zapasowej danych w chmurze dane te będą mogły zostać łatwo odzyskane z dowolnego miejsca w dowolnym czasie w przypadku, gdy znikną z urządzenia. Zaszyfrowanie poufnych informacji i zabezpieczenie urządzeń przy użyciu hasła oraz aplikacji również znacznie utrudni dostęp do danych na wypadek, gdyby urządzenie wpadło w niepowołane ręce. Menedżery haseł mogą pomóc utworzyć i bezpiecznie przechowywać unikatowe hasła.

Użytkownicy powinni również aktywować połączenia VPN w celu zapewnienia ochrony swoim danym w publicznych sieciach Wi-Fi. Dla większego spokoju poufne dane mogą również zostać zdalnie usunięte przy użyciu narzędzi zdalnej administracji w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia. Kaspersky Total Security może pomóc użytkownikom wprowadzić te — jak również inne — środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia pełnej ochrony danych na różnych urządzeniach.

Dalsze informacje dotyczące badania wykorzystanego w niniejszej informacji prasowej są dostępne na oficjalnym blogu Kaspersky Lab — Kaspersky Daily: https://kas.pr/L89j.


Źródło: Kaspersky Lab

Related posts

Top
font