SAP Forum …o polskich menedżerach

Sylwia Piecuch

Menedżerowie są jednym z najcenniejszych zasobów polskich firm. Dzięki dobrze wykształconej kadrze są one w stanie sprawnie wprowadzać najnowsze rozwiązania i strategie biznesowe. To pozwala im odnosić sukces w świecie, w którym liczą się ci, którzy są w stanie dotrzymać tempa rozwojowi technologicznemu i dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom rynku.

Mamy świetnych menadżerów i to jest na pewno bardzo duży kapitał, bo firma to ludzie i na to bym stawiała – mówi agencji informacyjnej Newseria Kinga Piecuch, prezes SAP Polska podczas SAP Forum 2015. – Mamy menadżerów sprawnych, bystrych bardzo dobrze przygotowanych do prowadzenia biznesu, także od strony technologicznej, innowacyjnej. Jesteśmy rynkiem, gdzie po ludzi specjalizujących się w nowoczesnych technologiach sięga rynek amerykański, sięgają rynki międzynarodowe. To pokazuje, jak dobrze mamy wykształconych ludzi, którzy na tych technologiach się znają.

Kadra menadżerska to kapitał, który polskie firmy zgromadziły przez ostatnie lata. Nie tylko procentuje on dziś, lecz także jak ocenia prezes Kinga Piecuch z SAP Polska pozwoli im zmierzyć się z wyzwaniami w przyszłości.

– Jesteśmy moim zdaniem sprawni od strony menadżerskiej, żeby wdrażać technologie, tak by pomagały w funkcjonowaniu naszego biznesu. Myślę, że mamy też przed sobą parę wyzwań w tych obszarach gospodarki, które zależą od sytuacji geopolitycznej w naszym kraju.

O tym, jak dobrze radzą sobie polskie firmy, świadczy systematyczny wzrost PKB. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym kwartale wzrosło ono o 3,6 proc. Takie wyniki udaje się osiągnąć m.in. dzięki eksporterom, którzy  jak szacuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w kwietniu zwiększyli sprzedaż zagraniczną o 8,7 proc. W ocenie SAP Polska, specjalizującej się w dostarczaniu nowoczesnego oprogramowania dla przedsiębiorstw polskim firmom w sukcesach bardzo pomaga umiejętność sprawnego wprowadzania najnowszych rozwiązań technologicznych.

– Na tym konkurencyjnym rynku, nie tyle trudnym, co wymagającym, z bardzo wymagającymi klientami, niezwykle dobrze wyedukowanymi, przedsiębiorczymi, jesteśmy bliżej, mamy większe szanse być konkurencyjni i realizować swoje cele biznesowe mówi Kinga Piecuch.

W praktyce sprawne korzystanie z nowoczesnych rozwiązań pozwala polskim firmom radzić sobie z poważną bolączką współczesnej gospodarki, czyli nadmiernym skomplikowaniem prowadzenia biznesu. Technologie pozwalają uprościć procedury i dzięki nim przedsiębiorcy mogą działać sprawniej i szybciej podejmować istotne dla prowadzenia biznesu decyzje podkreśla Kinga Piecuch.

– Nadmiernego skomplikowania biznesu nie traktujemy jako bolączki, jest to dla nas raczej wyzwanie, które dzisiaj stawiają przed nami rynki międzynarodowe i polskie. To jest taka pozytywna bolączka, bo motywuje do gonitwy za klientem, rynkiem i realizacją celów. Jeśli spojrzymy na możliwości innowacyjne i technologiczne, to niewątpliwie rozwój technologii sprawia, że jesteśmy bliżej klienta i że jesteśmy w stanie konkurować na rynku.

Top
font