Skąd się biorą cyberprzestępcy?

Z nowego badania przeprowadzonego przez Kaspersky Lab wynika, że sektor bezpieczeństwa IT ignoruje całe pokolenie cyberobrońców, opierając kluczowe decyzje rekrutacyjne na spełnieniu wymagań związanych z doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną bez uwzględniania entuzjazmu, umiejętności czy istotnych cech charakteru. To niebezpieczne podejście tworzy kulturę, która nie docenia talentu młodszego pokolenia, przyczyniając się do dalszego pogłębienia ogólnoeuropejskiego kryzysu niedoboru wykwalifikowanej kadry zajmującej się cyberbezpieczeństwem.

Sektor bezpieczeństwa IT traci potencjał, nie dając szansy pokoleniu cyberentuzjastów

Badanie obejmujące 12 000 klientów i specjalistów IT ze Stanów Zjednoczonych i Europy pokazało, że jedna trzecia (30%) specjalistów IT uważa, że udowodnione doświadczenie w omawianej dziedzinie stanowi najcenniejszy atut kandydata na stanowisko związane z bezpieczeństwem IT. W dalszej kolejności brana jest pod uwagę znajomość systemów IT (24%). Jednak z doświadczenia Kaspersky Lab i badania wynika, że brak dającego się udowodnić doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa IT jest nadrabiany przez osoby będące świeżo po studiach, posiadające cechy osobowości, które idealnie predysponują je do kariery związanej z cyberbezpieczeństwem.

Jak pokazuje badanie, najważniejsze cechy, którymi według specjalistów IT powinny wyróżniać się osoby pracujące w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, to umiejętność nieszablonowego myślenia (44%) oraz pracy poza typowym środowiskiem biznesowym (39%) i poza formalnymi strukturami (38%). Jedna trzecia (35%) zgadza się również, że ważne jest także naturalne zaciekawienie tym, jak działają różne rzeczy.
Ogromna większość specjalistów IT uważa, że młodzi ludzie posiadają te kluczowe cechy. Trzy czwarte z nich (76%) twierdzi, że potrafią oni myśleć w sposób nieszablonowy. 72% utrzymuje, że pracują poza typowymi środowiskami, a 80% — poza formalnymi strukturami. 81% zgadza się, że młodzi ludzie są naturalnie ciekawi, jak działają różne rzeczy.

Sektor bezpieczeństwa IT musi skonfrontować się z realiami, jeśli chodzi o rosnący niedobór umiejętności, który stanowi problem w rekrutacji na stanowiska w branży bezpieczeństwa — powiedział Piotr Kupczyk, dyrektor biura komunikacji z mediami, Kaspersky Lab Polska. Kaspersky Lab obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. W ciągu ostatnich dwóch dekad branża cyberbezpieczeństwa osiągnęła dużą dojrzałość, jednak pod innymi względami zrobiliśmy niewielkie postępy. Pomijając młodych ludzi, branża nie wykorzystuje w pełni cennego i powiększającego się zasobu. Jak wynika z naszego badania, jest to paradoks, ponieważ młodym ludziom powszechnie przypisuje się cechy, które są istotne w tej branży. Pora podjąć działania, które zlikwidują ograniczenia, jakie występują w zakresie rekrutacji na stanowiska związane z cyberbezpieczeństwem, zanim będzie za późno.

Niechęć do zatrudniania w branży bezpieczeństwa młodych ludzi, którzy posiadają cechy przydatne w walce z cyberprzestępczością, prowadzi do niewykorzystania potencjału. 71% młodych respondentów badania nie jest świadomych możliwości zatrudnienia świeżych absolwentów w branży bezpieczeństwa, a 73% nigdy nie rozważała kariery na tym polu. Niemal połowa (47%) młodych ludzi w niewielkim stopniu orientuje się lub nie wie wcale, czym zajmuje się ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.

Jeśli nie zachęcimy młodego pokolenia do podjęcia kariery w dziedzinie bezpieczeństwa, może to mieć bardzo poważne konsekwencje. Obecne zasoby talentu w dziedzinie bezpieczeństwa zostaną kiedyś wyczerpane. Dlatego aby wypełnić tę lukę, niezbędne jest połączenie młodości i doświadczenia. Ponieważ zakres i skala cyberzagrożeń zmieniają się z dnia na dzień, zwycięstwo w tej walce wymaga współpracy i zespołu złożonego z ekspertów w branży. Globalny Zespół ds. Badań i Analiz (GReAT) działający w ramach Kaspersky Lab jest dowodem na to, że potężną siłę w walce z cyberprzestępczością można stworzyć, łącząc osoby z różnym wykształceniem i w różnym wieku — dodał Piotr Kupczyk.


Źródło: Kaspersky Lab

Top
font