Szyby samochodowe pod ochroną…

Kaspersky Lab informuje, że jego wyspecjalizowane rozwiązanie przeznaczone dla środowisk przemysłowych zabezpiecza infrastrukturę AGC Glass Germany GmbH, czołowego dostawcy szyb samochodowych dla firm BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Volvo, Opel oraz innych producentów. Kaspersky Industrial CyberSecurity zapewnia ochronę przed różnorodnymi cyberzagrożeniami — od powszechnych ataków po działania ukierunkowane, uderzające w urządzenia przemysłowe — i jest dostosowany do specyficznych wymagań technologii operacyjnej tego klienta.

AGC Glass Germany chroni swoją infrastrukturę krytyczną przy pomocy Kaspersky Industrial CyberSecurity

W przypadku wysoce zautomatyzowanej produkcji na dużą skalę, jak w przypadku AGC Glass Germany, zasadnicze znaczenie ma stabilność procesu. Opóźnienie w produkcji lub awaria linii przemysłowych może pociągnąć za sobą nie tylko koszty związane z anulowaniem zamówienia, ale w wielu przypadkach wysokie kary umowne dla firmy. Aby temu zapobiec, AGC wykorzystuje platformę czwartej rewolucji przemysłowej Tomorrow Connect dostarczaną przez partnera Kaspersky Lab — Tomorrow Labs, która umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i wizualizację danych, jak również rozwiązanie Kaspersky Industrial CyberSecurity dla swoich operacji bezpieczeństwa, które zostało skutecznie wdrożone na każdej z dziesięciu linii produkcyjnych. Rozwiązanie firmy Kaspersky Lab oferuje wyróżnianą nagrodami ochronę przed cyberzagrożeniami i zapewnia unikatowe funkcje dla środowisk przemysłowych, takie jak sprawdzanie integralności programowalnych sterowników logicznych czy wykrywanie anomalii wewnątrz procesów przemysłowych. Wszystkie te funkcje mają za zadanie umożliwić AGC Glass Germany osiągnięcie swojego celu, jakim jest niezakłócona produkcja.

Jan Houben, kierownik zakładu AGC Glass Germany GmbH, powiedział: Podczas wyboru dostawcy rozwiązania bezpieczeństwa musieliśmy uwzględnić długą listę wymogów, z których pierwszym była możliwość wdrożenia rozwiązania bez przerywania naszych operacji. Warunkiem była również kompatybilność z obydwoma naszymi systemami sterowania oraz rozwiązaniem monitorowania Tomorrow Connect. Kaspersky Lab zaoferował odpowiedni poziom wsparcia klienta oraz wykazał chęć dostosowania swojego rozwiązania do naszej specyficznej infrastruktury. To, jak również możliwość uzyskania najwyższego poziomu ochrony, zadecydowało o wyborze oferty Kaspersky Lab.

Zapewniana przez Kaspersky Lab możliwość integracji ze stosowanymi systemami zarządzania produkcją i sprzętem przemysłowym zwiększa atrakcyjność cieszącej się uznaniem analizy cyberbezpieczeństwa tego producenta. Rozwiązanie firmy Kaspersky Lab łączy szereg zaawansowanych technologii bezpieczeństwa, takich jak ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, biała lista czy kontrola luk w zabezpieczeniach z kontrolą dostępu do urządzenia, kontrolą integralności oraz semantycznym monitorowaniem kontroli procesu.

Andriej Suworow, szef działu ochrony infrastruktury krytycznej, Kaspersky Lab, powiedział: Cieszymy się, że możemy dostarczyć nasze najnowsze rozwiązanie do zapewnienia cyberbezpieczeństwa przemysłowego firmie AGC Glass Germany – czołowemu w Europie producentowi, który wymaga najwyższej ochrony przed cyberzagrożeniami oraz możliwie największej niezawodności. Środowisko przemysłowe nakłada rygorystyczne wymagania na cyberbezpieczeństwo, a kierownictwo wyższego szczebla AGC Glass Germany aktywnie uczestniczyło we wstępnych dyskusjach oraz wspierało proces implementacji. Wraz z Tomorrow Labs udało nam się osiągnąć oczekiwany przez klienta poziom integracji i widoczności danych.


Źródło: Kaspersky Lab

Top
font