3. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 2014

3. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 2014 – prezentowany przez całe lato w kilku galeriach i muzeach Bielska-Białej – ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje 13 kategorii z różnych obszarów sztuki wizualnej. Wyróżnia go szeroka formuła uczestnictwa, sposób prezentacji umożliwiający konfrontację postaw twórczych. W tegorocznej edycji festiwalu uczestniczy 166 artystów z Bielska-Białej i regionu bielskiego. Wśród dominujących w tej grupie malarzy i grafików, dość mocną, 31-osobową reprezentację mają także fotograficy – zarówno twórcy należący do Związku Polskich Artystów Fotografików, jak i artyści zajmujący się w swojej twórczości m.in. fotografią.

henryk_malesa_BZJ_2012_archie_shepp

Henryk Malesa, „Archie Shepp”, 2012, fotografia

Jedną z festiwalowych Nagród Specjalnych, przyznaną przez prezesa Fundacji Centrum Fotografii, otrzymał fotografik z Bielska-Białej Piotr Targosz, absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu (2003), członek Okręgu Górskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, propagator idei fotografii piktorialnej w jej odmianie modern. Nagrodą będzie przedstawienie twórczości laureata na wystawie indywidualnej w Galerii Fotografii B&B. – Nagrodzone trzy prace Piotra Targosza, zatytułowane ‘W obłoku delikatności’, mieszczące się w nurcie klasycznej fotografii, wyróżniają się nienaganną kompozycją, idealnym wyczuciem tematu i perfekcją techniczną – podkreśla Andrzej Baturo, prezes Fundacji Centrum Fotografii, kurator Galerii Fotografii B&B, a także wiceprzewodniczący Rady Artystycznej Zarządu Głównego ZPAF.

piotr_targosz_w_obloku_3

Piotr Targosz, „W obłoku delikatności” 3/3, 2012, fotografia cyfrowa – wydruk

Fotografie 30 artystów można obejrzeć na dwóch spośród pięciu festiwalowych wystaw: w Galerii Fotografii B & B wystawia swoje prace trzynastu twórców – członków Okręgu Górskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, natomiast w Galerii Fundacji Centrum Fotografii na bielskim Rynku prezentowana jest twórczość szesnastu artystów zajmujących się fotografią; ponadto w Galerii Bielskiej BWA wystawiane są fotografie Alicji Jakimów i Urszuli Kluz-Knopek.

zbigniew_podsiadlo_wielkopolska

Zbigniew Podsiadło, „Wielkopolska”, 2013, fotografia

Wystawa w Galerii Fotografii B&B ukazuje całą gamę możliwości technicznych i postaw twórczych. Dominuje tu fotografia pejzażowa: Piotra Targosza, Inez Baturo, Piotra Borowicza, Kazimierza Gajewskiego, Romana Hryciowa i Zbigniewa Podsiadły. W tym nurcie, ale też bardzo bliskim fotografii społecznej, jest zestaw Tomasza Raka. Andrzej Baturo powrócił do fotografii socjologicznej, z której słynął – pokazując zdjęciowy cykl koszmarnych reklam psujących miejską przestrzeń pt. „Francja – elegancja”. Henryk Malesa przedstawia barwne portrety znanych muzyków jazzowych. Anna Bodnar prezentuje – tym razem na płótnie – fotografię przetworzoną komputerowo.

witold_jacykow_bielsko_sentyment_kolo_mikolaja

Witold Jacyków, „Bielskie sentymenty – Wzgórze”, 1987–2013, fotografia

Interesująco zaprezentowali się nowo przyjęci członkowie ZPAF: Joanna Chudy pokazała trzy light boxy z intrygującego projektu pod enigmatycznym tytułem ‘Problematyczność obrazu emocji i inne śmiertelne choroby człowieka wrażliwego’, natomiast Leszek Górski zdjęcia architektury z zestawu ‘Świat jest w paski’. Z kolei Witold Jacyków przedstawia nostalgiczny cykl własnych fotografii sprzed lat przetworzonych obecnie przy pomocy współczesnych środków wyrazu. W Galerii na Rynku wystawiono prace szesnastu artystów nie będących członkami ZPAF, a wypowiadających się przy pomocy fotografii. Tu również prezentowane są różne techniki i rodzaje fotografii. Na szczególną uwagę zasługują proste w formie dyptyki Pauliny Pisuk-Czech, ‘śląski’ cykl Doroty Koperskiej i wyrafinowany ‘Portret’ autorstwa Wacława Leszczyńskiego – ocenia Andrzej Baturo.

 

Organizatorem festiwalu jest Galeria Bielska BWA, współorganizatorami: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Galeria Fotografii B&B i Fundacja Centrum Fotografii oraz Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Sponsor – Aqua SA.

Honorowy patronat nad festiwalem objął Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult.

Kurator festiwalu – Agata Smalcerz.

Istnieje możliwość zakupu prezentowanych prac.

 

Wystawy można zwiedzać w następujących miejscach i godzinach:

 

Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11

Galeria czynna codziennie w godz. od 10.00 do 18.00.

Ceny biletów: normalny – 6 zł, ulgowy – 3 zł, w środy wstęp bezpłatny, w niedziele wstęp za złotówkę.

 

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej :

 Zamek książąt Sułkowskich, ul. Wzgórze 16. Galeria czynna: wtorek, sobota, niedziela w godz. 9.00–15.00; środa, czwartek, piątek w godz. 9.00–16.00.

Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy 5 zł

 Stara Fabryka, pl. Żwirki i Wigury 8. Galeria czynna: wtorek, sobota, niedziela w godz. 9.00–15.00; środa, czwartek, piątek w godz. 9.00–16.00.

Ceny biletów: normalny – 5 zł, ulgowy – 3 zł

 

Galeria Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12. Galeria czynna: wtorek – piątek w godz. 10.00–18.00; sobota w godz. 9.00–15.00. Wstęp wolny.

 

Fundacja Centrum Fotografii, Rynek 11. Galeria czynna: wtorek – piątek w godz. 11.00–16.00; sobota w godz. 10.00–16.00. Wstęp wolny.

Related posts

Top
font