Polityka prywatności

Gromadzenie danych
Użytkownicy serwisu OiD24.pl mogą z niego korzystać anonimowo, jednak w niektórych przypadkach, na przykład korzystania z forum czy otrzymywania aktualnych informacji o nowościach może być wymagane podanie adresu e-mail i nazwy użytkownika. Ewentualne dane osobowe są obligatoryjne, a ich podanie jest dobrowolne.

Administrator danych
Administratorem ewentualnie gromadzonych danych osobowych, o których mowa powyżej jest Wydawnictwo OiD z siedzibą w Warszawie, ul. Bogatyńska 10A/58. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Udostępnianie i wykorzystanie danych
Dane użytkowników wykorzystuje się w celach komunikacji z użytkownikami i czytelnikami, przesyłania informacji związanych z serwisem OiD24.pl, nowymi wydaniami, konkursami, wysyłania bezpłatnego newslettera. Wydawnictwo OiD nie udostępnia osobom ani firmom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, albo na żądanie uprawnionych organów.

Dostęp do danych i prawo ich modyfikacji
Każdy użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można to zrobić albo automatycznie, a jeśli nie ma takiej możliwości, to kontaktując się z Redakcją: redakcja@oid.info.pl.

Cookies
W naszym serwisie może być stosowany mechanizm „cookies”, który służy do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z serwisu. Za pomocą „cookies” Administrator serwisu otrzymuje informacje statystyczne o ruchu użytkowników. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

Zmiany w polityce prywatności
W przypadku zmiany zasad polityki prywatności Wydawnictwo OiD zamieści o tym stosowną informację na stronach serwisu lub poinformuje o tym za pomocą stosownego powiadomienia.

Kontakt
Zapytania, uwagi i komentarze co do zasad polityki prywatności proszę kierować na adres Redakcji.

Top font