Kontakt

Wydawnictwo OiD / Warszawa / Grzegorz Mosieniak

Adres redakcji: ul. Bogatyńska 10A/58, 01-461 Warszawa
redakcja@oid.info.pl

Redaktor naczelny: Grzegorz Mosieniak
g.mosieniak@oid.info.pl

Reklama i Promocja:
promocja@oid.info.pl

***

  Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania ich skrótów i redagowania w przypadku publikacji, a także ich wykorzystanie w Internecie oraz w innych mediach w ramach działań promocyjnych OiD oraz Wydawnictwa.
   Listy nadesłane do redakcji nieopatrzone wyraźnym zastrzeżeniem autora mogą być traktowane jako materiały do publikacji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń, a Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia treści sprzecznych z interesem Wydawnictwa lub linią programową OiD, a także prawem polskim. Wszystkie publikowane materiały na łamach OiD są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, przedruk lub rozpowszechnianie w dowolnej formy wymagają pisemnej zgody Wydawcy.

Top
font