Cyfrowa rewolucja. Jaki będzie świat za 10 lat?

Do 2020 roku wydatki przedsiębiorstw na oprogramowanie, sprzęt, implementację, serwis oraz zarządzanie usługami chmurowymi wyniosą ponad 500 miliardów USD, czyli ponad trzy razy więcej niż obecnie. Do końca 2017 roku, 2/3 firm z listy największych światowych spółek postawi cyfrową transformację w centrum swojej strategii korporacyjnej. IDC prognozuje upowszechnienie transformacji cyfrowej oraz masowe zastosowaniem technologii Trzeciej Platformy (chmura, Big Data, mobilność i media społecznościowe).

– Biznes i technologia już teraz są ze sobą bardzo mocno związane. Jeżeli spojrzymy, w jakim kierunku rozwija się w zasadzie każda branża, to technologia gra w tym bardzo istotna rolę. Oczywiście zależnie od obszaru jest to większy lub mniejszy wpływ. W pewnej perspektywie np. 10 lat możemy powiedzieć, że technologia zmieni to, w jaki sposób działają przedsiębiorstwa i w jaki sposób funkcjonują konsumenci. Takich przykładów może być cała masa. Zacznijmy chociażby od Internetu Rzeczy – autonomiczne samochody zmienią sposób w jaki się poruszamy – mówi Tomasz Słoniewski, analityk rynku IDC.

Analityk przewiduje, że już za 10 lat po naszych drogach będą mogły swobodnie poruszać się autonomiczne ciężarówki. Dzięki temu, że będą jeździły bez przerw, wydajność biznesu będzie lepsza. Zmieni się także bankowość i na tym nie koniec.

Ciekawym rozwiązaniem będzie łączenie się firm z różnych branż w celu dostarczenia klientom innowacyjnych produktów. Takim dobrym przykładem jest partnerstwo, które ostatnio obserwowaliśmy między firmą produkującą samochody, firmą kurierską i firmą sprzedającą produkty w Internecie.  Sami wiemy jak trudno jest umówić się z kurierem. Te trzy firmy proponują dostarczanie przesyłki bezpośrednio do bagażnika samochodu – dodaje Tomasz Słoniewski.

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy rozwój cyfrowych strategii biznesowych pochłonie ponad połowę budżetów IT. Dla skutecznego przeprowadzenia cyfrowej transformacji kluczowe będzie doskonalenie wykorzystania technologii Trzeciej Platformy, a w szczególności realizacja strategii „Cloud First”. Technologie chmurowe stanowią podstawę wdrożenia pozostałych rozwiązań Trzeciej Platformy oraz realizacji większości inicjatyw związanych z cyfrową transformacją. Do 2020 roku wydatki przedsiębiorstw na oprogramowanie, sprzęt, implementację, serwis oraz zarządzanie usługami chmurowymi wyniosą ponad 500 miliardów USD, czyli ponad trzy razy więcej niż obecnie.

Wzrost gospodarki cyfrowej będzie napędzany głównie przez oprogramowanie. Zdolność przedsiębiorstw do wzrostu oraz rywalizacji na rynku będzie w znacznym stopniu zależała od innowacyjności powiązanej z umiejętnościami i wielkością zespołu IT. W tym kontekście, każda firma będzie coraz bardziej przypominała firmę softwarową. IDC ocenia, że do 2018 roku firmy decydujące się na cyfrową transformację powiększą działy IT ponad dwukrotnie, koncentrując ich aktywność przede wszystkim na projektach cyfrowych.

Jednym z najbardziej rozwojowych obszarów cyfrowej transformacji będzie Internet Rzeczy (IoT). IDC prognozuje, że do 2018 roku liczba urządzeń wykorzystujących tę technologię wzrośnie ponad dwukrotnie i osiągnie liczbę 22 miliardów, stymulując rozwój 200 000 nowych aplikacji i rozwiązań. Najbardziej aktywny rozwój Internetu rzeczy nastąpi w branży produkcyjnej, transportowej, sprzedaży detalicznej i służbie zdrowia. Prognozy wskazują, że do 2018 roku co najmniej 50% zespołów deweloperskich – obecnie jest to mniej niż 1% – będzie wykorzystywać systemy kognitywne w swoich aplikacjach.

W miarę jak gospodarka cyfrowa wymusza obniżanie cen w wielu sektorach, wg prognoz  60% firm B2B i 80% firm B2C dokona usprawnień w obszarze obsługi punktów interakcji z klientem (front office) oraz stojących za nim systemów komunikacji z nabywcami. Ma to na celu dostosowanie do nawet 10 000-krotnego wzrostu liczby klientów w porównaniu do stanu obecnego. Dodatkowo relacje z klientami będą wymagały obsługi spersonalizowanej.

Według szacunków do 2020 roku niemal jedna trzecia obecnych dostawców IT zostanie przejęta, połączy się z konkurencją lub znacznie zmieni swój profil. W nowym środowisku firmy będą zmuszone stale monitorować i oceniać rozwiązania oferowane przez dostawców i partnerów. Przedsiębiorstwa będą musiały być przygotowane na konieczność modyfikacji tych związków w miarę potrzeb.

Główne przewidywania, które będą kształtowały procesy cyfrowej transformacji przedsiębiorstw:

  • pod koniec 2017 roku, 2/3 firm z listy największych światowych spółek postawi cyfrową transformację w centrum swojej strategii korporacyjnej;
  • do 2017 roku 60% firm, które mają wpisaną cyfrową transformację w swoją strategię rozwoju, utworzy niezależne stanowiska wykonawcze na poziomie zarządu, którego zadaniem będzie nadzór nad realizacją procesów zmian;
  • do 2018 roku, 80% firm z sektora B2C utworzy i wprowadzi strategię wielokanałowej obsługi dla swoich partnerów biznesowych, klientów i pracowników;
  • w 2016 roku 65% dużych przedsiębiorstw będzie działać w oparciu o informację, koncentrując się w szczególności na rozwoju kapitału ludzkiego;
  • do 2020 roku 60% firm podwoi swoją produktywność dzięki cyfrowej transformacji głównych procesów operacyjnych;
  •  do 2019 roku 10 proc. zasobów pracy w krajach o dojrzałej gospodarce rynkowej będzie oparte o Ekonomię współdzielenia (Sharing Economy) i sieć niezależnych specjalistów (Free Agent);
  • do 2018 roku przynajmniej 20 proc. pracowników będzie wykorzystywało technologie automatycznego wsparcia zarówno w realizacji codziennych obowiązków, jak i w podejmowaniu decyzji.

 

Related posts

Top
font