Krajowy Rating Adresów Pocztowych

Krajowy Rating Adresów Pocztowych

Adresat nieznany? Odmowa odbioru przesyłki? No to KRAP!
Czyli jak zmniejszyć ryzyko i koszty nieodebranych przesyłek.


Od początku funkcjonowania branży e-commerce przebyliśmy już daleką drogę, zarówno jeśli chodzi o upowszechnienie się tej formy wymiany dóbr i usług, jak i w pokonywaniu rozmaitych problemów, które niesie ze sobą handel internetowy, transakcje elektroniczne, bezpieczeństwo danych. Fundamentalna w tej sferze działalności jest sprawa wzajemnego zaufania, zwłaszcza, że najczęściej obie strony transakcji na ogół nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. A to sprawia, że poczucie uczciwości, wiarygodności nierzadko – delikatnie mówiąc – obniżyły standardy, i dotyczy to zarówno kupujących czy zamawiających usługi online, jak tych, którzy towar czy usługę oferują. No i każda strona stara się znaleźć sposób na skuteczną ochronę swych interesów. Interesującym polskim rozwiązaniem, które pojawiło się na rynku, jest KRAP, dodajmy – rozwiązaniem przeznaczonym nie tylko dla sfery internetowej, choć to właśnie Internet umożliwił jej rozwój. Dowiedzmy się więc, cóż to takiego oraz komu i do czego może się przydać. O systemie KRAP rozmawiamy z Kingą Marat, Project Managerem KRAP.

Krajowy Rating Adresów Pocztowych 

Zacznijmy od rozwinięcia skrótowca KRAP. Skąd wziął się pomysł na taką usługę? Czy i od jak dawna jest stosowana u nas i na świecie?

KRAP to Krajowy Rating Adresów Pocztowych, działamy od czerwca 2014 roku w Polsce i jesteśmy w trakcie rozszerzania usług na inne kraje europejskie. Pomysł wziął się z obserwacji rynku. Zaskakujące jest bowiem, jak wiele firm boryka się z problemem niedoręczonych przesyłek. Jeden z naszych klientów za same nieodebrane listy tracił rocznie ponad 200 tysięcy złotych. Skala tego zjawiska jest ogromna i niestety będzie się ona zwiększała w związku z nową ustawą o ochronie praw konsumenta, która wchodzi w życie już w grudniu tego roku.

Czemu i komu służy KRAP? Jakich informacji dostarcza podmiotom zainteresowanym skorzystaniem z niego w ramach swojej działalności?

KRAP oferuje dostęp do bazy wszystkim firmom, które mają problem z częstymi zwrotami, nieodebraniem przesyłek. Doświadczenia naszych klientów pokazują, że KRAP pozwala zapobiegać zwrotom bez dużego nakładu kosztów i czasu, i jest traktowany jako stały element zarządzania ryzykiem.

Skąd trafiają adresy do bazy i czy są one w jakiś sposób weryfikowane?

KRAP jest serwisem wymiany informacji gospodarczych między firmami zajmującymi się masowymi przesyłkami. Wpisy pochodzą właśnie od tych firm. Dodatkowo możemy sprawdzić, czy dany adres na terenie Polski jest poprawny, czy na przykład czy nie jest zmyślony. Dysponujemy także algorytmem, który sprawdza poprawność wpisów.

Krajowy Rating Adresów Pocztowych

Jakie są warunki wpisania adresu do bazy? Ile obecnie adresów liczy baza? Czy są to adresy tylko z terenu naszego kraju czy także spoza? Czy sprawdzanie adresów może odbywać się automatycznie?

Wystarczy się zarejestrować na stronie krap24.pl. W panelu użytkownika możemy zarówno dodawać zdarzenia, jak i sprawdzać wpisy pochodzące od innych podmiotów. W panelu znajduje się również klucz do interfejsu API, który pozwala automatycznie sprawdzać, jakie jest zagrożenie nieodebraniem przesyłek pod konkretnym adresem.
Obecnie posiadamy ponad 100 tys. negatywnych adresów z terenu Polski. Ważne jest dla nas jak najszybsze rozszerzenie usług na inne kraje, ale ponieważ każdy rynek ma swoją specyfikę, trzeba się niej dopasować.

Skoro jest to rating, czyli swego rodzaju ocena adresów odbiorców, to czy znaczy to, że podlegają one jakiejś klasyfikacji odzwierciedlającej poziom zaufania do adresata?

Tak, można tak powiedzieć. Każdemu z nas nie raz zdarzyło się zwrócić towar lub nie odebrać przesyłki, jednak takie jednorazowe zdarzenie nie powinno odzwierciedlać się w złej ocenie. Dopiero gdy sytuacje takie zdarzają się bardzo często, może to być znak, że mamy do czynienia z nierzetelnym odbiorcą.

Krajowy Rating Adresów Pocztowych

Czy wpisanie do bazy jest czasowe i czy nie koliduje z przepisami krajowymi?

Badamy zdarzenia z okresu ostatnich 12 miesięcy, gdyż dla klientów kluczowe są ostatnie zdarzenia, które wystąpiły przy konkretnych adresach. Jest to również ważne ze względu na to, że wielu odbiorców zmienia swój adres zamieszkania, jednak rzadko się zdarza, żeby przeprowadzali się częściej niż raz na rok. Zbieramy informacje gospodarcze, nie naruszamy ustawy o ochronie danych osobowych.

Czy i ile kosztuje korzystanie z Krajowego Ratingu Adresów Pocztowych?

Korzystanie z KRAP jest darmowe, najważniejsze dla nas jest zaufanie naszych klientów, naszym celem jest stworzenie centrum doradztwa dla sprzedawców i innych firm w zakresie usług przesyłkowych i związanych z nimi zagrożeń tak, aby firmy te mogły się skupić na tym, co jest najważniejsze, czyli na sprzedaży i rozwoju.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał
Grzegorz Mosieniak
OiD

 

Top
font