Rośnie popularność znaczków internetowych

Neoznaczki envelo

Jak się dowiadujemy, w pierwszej połowie br. w stosunku do pierwszej połowy 2014 r., sprzedaż neoznaczków poprzez platformę Envelo była o niemal 400% wyższa, a co piąty kupowany na www.envelo.pl elektroniczny znaczek był przeznaczony na list polecony.

envelo neoznaczek

Zatem popularność tej formy opłacania usług pocztowych rośnie, a i my sami na potrzeby redakcji również z tej usługi korzystamy. Nie jest to może bardzo prosty system, wymaga na początku trochę zachodu, jeśli chcemy stworzyć swoje konto w systemie envelo i przygotować spersonalizowany zestaw znaczków, ale ma swoje liczne zalety. Elektroniczne znaczki są dostępne od jesieni 2013 roku.

Jak podaje Poczta Polska, w okresie od stycznia do końca czerwca 2015 roku poprzez platformę Envelo sprzedano blisko pół miliona neoznaczków, co oznacza wzrost o 395% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Pod względem wartości sprzedaży – za sprawą znaczków na listy polecone, które wprowadzone zostały pod koniec 2014 roku – było to ponad 600% więcej. Oczywiście są to robiące wrażenie liczby, ale ciekawi, jak przedstawiają się one na tle ogólnej liczby sprzedawanych, poprosiliśmy o dodatkowy komentarz.

– Przede wszystkim na wyniki sprzedaży neoznaczka trzeba patrzeć kompleksowo, pamiętając jaką rolę pełnią takie rozwiązania, jak elektroniczny znaczek pocztowy w ofercie Grupy Poczty Polskiej – odpowiada Karol Wieczorek, PR & Communications Manager. Warto też pamiętać, że klienci umowni Poczty Polskiej wysyłający najwięcej korespondencji wcale nie korzystają ze znaczków pocztowych. Patrząc przez ten pryzmat bardzo duża dynamika i osiąganie wolumenów zaczynających iść w miliony sztuk rocznie i oscylujące wokół jednego procenta listów obsługiwanych przez Pocztę, jest powodem do zadowolenia.

– Dużą dynamikę wzrostu sprzedaży neoznaczków zawdzięczamy przede wszystkim małemu i średniemu biznesowi. Coraz bardziej popularne są też znaczki w wariancie dla listów poleconych, które stanową już blisko 20% sprzedaży pod względem ilościowym i przekładają się na jeszcze wyższy wzrost, wyrażony przychodami – mówi Robert Cieśluk, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w spółce Poczta Polska Usługi Cyfrowe.

Choć w zasadach korzystania z neoznaczków na stronach serwisu Envelo znajdziemy informację o konieczności sprawdzenia, czy konkretny urząd pocztowy je obsługuje, w rzeczywistości nie stanowi to problemu w rozwoju usługi.  Zwykłe listy opłacone elektronicznymi znaczkami można bowiem wysyłać z dowolnego miejsca w Polsce, wrzucając po prostu do każdej skrzynki na listy. Natomiast tylko listy polecone, czyli rejestrowane wymagają nadania w placówkach pocztowych. Ponieważ neoznaczki są skanowane i rejestrowane w systemie pocztowym już w placówce, można to zrobić wszędzie tam gdzie dochodzi rozległa sieć transmisji danych Poczty Polskiej, tj. w 4,5 tys. własnych placówek i ich filiach. Dla klienta przydatnym narzędziem przy odnajdywaniu placówek pocztowych jest aplikacja mobilna Envelo.

Neoznaczek jak znaczek Poczty Polskiej
Neoznaczek jest znakiem opłaty pocztowej, który można zakupić przez Internet i wydrukować za pomocą zwykłej drukarki. Ceny e-znaczków są zgodne z cennikiem Poczty Polskiej, a w doborze właściwego nominału pomaga kalkulator wysokości opłaty na www.envelo.pl. Do zalet neoznaczka należy również fakt, iż – dzięki możliwości umieszczenia własnej grafiki – może on być nośnikiem reklamowym lub sposobem na ubarwienie korespondencji.

Ciekawym zagadnieniem jest kontrola i zabezpieczenia przed oszustwami. W regulaminie znajdziemy oczywiście stosowne przestrogi, ale ciekawe, czy zdarzają się próby nadużyć, wykorzystania powtórnego neoznaczków, no i jaka jest skuteczność wykrywania oszustw lub pomyłek, bo oczywiście i takie mogą się zdarzyć. Jeśli korzystamy z większej liczby neoznaczków, nie wykorzystujemy ich od razu po zakupie może dojść do pomyłki. – Trzeba zacząć od tego, że neoznaczki to – pomijając formę – takie same znaki opłaty pocztowej, jak klasyczne znaczki i w stosunku do nich obowiązują w Poczcie Polskiej analogiczne zasady postępowania  – wyjaśnia Karol Wieczorek. Dwuwymiarowy kod DataMatrix niemal całkowicie eliminuje możliwość błędnego zeskanowania przez urządzenia Poczty Polskiej, zaś zaawansowane algorytmy zabezpieczające sprawiają, że czujemy się w tym zakresie wystarczająco bezpieczni. A są to możliwości technologiczne, które staramy się przede wszystkim przekuć na pozytywne rozwiązania dla klientów. Przykładem tego jest usługa biznesowa o nazwie neoznaczek masowy. Jest to usługa częściowej odroczonej w czasie opłaty pocztowej za realnie przesłane listy z neoznaczkami. Dzięki tej usłudze firmy mogą bez większych obaw realizować akcje marketingowe zachęcające do odesłania np. podpisanego formularza, ale mają pewność, że po osiągnięciu ustalonego z nami wolumenu zapłacą tylko i wyłącznie za faktycznie wysłane listy.

Envelo – Poczta Polska przez Internet
Trzeba wspomnieć, że projekt Envelo jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Demonstrator+.  Dofinansowanie przyznane PPUC w ramach tego projektu to maksymalnie 24 mln zł. W tej chwili rozliczyliśmy – zgodnie z planem – około 50 proc. tej kwoty. Jest to przede wszystkim projekt badawczo-rozwojowy i rozliczeniu podlega wykonanie założonych rozwiązań – zapewnia Karol Wieczorek.  Projekt polega na opracowaniu i przetestowaniu zintegrowanej, innowacyjnej platformy eUsług pocztowych. W ramach projektu rozwijanych jest siedem zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych w skali międzynarodowej elektronicznych i hybrydowych usług pocztowych wykazujących interoperacyjność z standardami międzynarodowymi, m.in. eIDAS.

Wśród e-usług opracowanych i wprowadzonych przez Envelo są zarówno rozwiązania, które łączą rzeczywistość wirtualną z tradycyjnymi usługami pocztowymi (np.: neoznaczek, neolist, neolist masowy, neokartka, neofaktura), jak i produkty w pełni cyfrowe, tj.: neofaktura elektroniczna, neolist elektroniczny, neorachunki.
Envelo to również nazwa innowacyjnej, platformy zaufanej komunikacji cyfrowej, której elementami są m.in. Skrzynka Envelo, Konto Zaufane, Cyfrowy Stempel Pocztowy.

Więcej informacji na temat elektronicznych znaczków pocztowych na platformie Envelo znajduje się pod tym linkiem: neoznaczek.envelo.pl.


Grzegorz Mosieniak

Top
font