Tag Archives: California

Komputronik

Komputronik rośnie w siłę,

Komputronik rośnie w siłę,

… a Zarząd przyszłość widzi optymistycznie Taki wniosek można wysnuć po prezentacji wyników Grupy Komputronik SA za poprzedni rok obrotowy, który zakończył się przychodami na poziomie 2,25 miliarda złotych, ale co ważniejsze ponad 100% wzrostem zysku brutto i 49% wzrostem zysku operacyjnego (31,5 mln zł wobec 21,1 mln zł rok wcześniej), przy dobrej rentowności i

Top
font